A+ R A-

Detektivní činnost


- pátrání po osobách, majetku,
- zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení 
  před soudem nebo správním orgánem,
- získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, jednání fyzických 
  nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů,
- získávání informací a obstarávání listin v souvislosti s vymáháním 
  pohledávek,
- vyhledávání protiprávních jednání ohrožující obchodní tajemství.

Elektronická zabezpečovací signalizace

Elektrická požární signalizace

Cloced-Circuit Television (CCTV)