Zabezpečení nemovitostí

Elektronický zabezpečovací systém dále jen EZS je sada čidel, detektorů pohybu, detektorů kouře, elektronická ústředna, klávesnice případně dálkové ovladače a v neposlední řadě také akustická signalizace. Všechny tyto komponenty slouží k ostraze daného prostoru ať už se jedná o vnitřní nebo vnější prostor jako je třeba zahrada. V dnešní době existuje mnoho typů EZS a proto z důvodu výběru toho správného je nutné brát na zřetel základní informace o střeženém objektu. V první řadě se jedná o jeho velikost.

Dále, zda systém bude rozdělen na více na sobě nezávislým částí. Například pokud chcete EZS virtuálně rozdělit zvlášť pro dům případně jeho patra nebo požadujete zvláštní střežení garáže nebo vnějších prostor jako je zahrada. Dále je důležité, zda se jedná o novostavbu toho času ve výstavbě nebo o již obydlený objekt. U novostavby, lze předem naplánovat kabeláž a instalaci tedy, lze provádět při výstavbě samotné. Pokud se jedná o objekt, který je již obydlený tak je vhodnější volit tzv. bezdrátový systém, který vyžaduje minimální stavební práce a jeho instalace je tedy šetrná a především podstatně rychlejší.

 

Praktické informace:

  • Máte domácího mazlíčka?
  • Mění se rapidně v krátkém časovém rozmezí teplota uvnitř objektu? Tento jev se projevuje například u použití tzv. elektrických přímotopů.
  • Je v objektu nebo jeho části zvýšené riziko požáru? Například pokud máte v garáži nebo ve sklepě uskladněny barvy, pohonné hmoty nebo jiné těkavé látky.
  • Je v objektu potřeba hlídat zvýšená hladina CO2? Máte plynové spotřebiče?
  • Jaké typy oken a dveří jsou v objektu instalovány?  Většina výrobců oken má, již v dnešní době vyvinuty vlastní magnetické detektory otevření a proto je lepší využít tyto typy detektorů.
  • Dochází v dané oblasti k častým dlouhodobým výpadkům elektřiny? Toto je důležitá informace pro správnou volbu kapacity záložní baterie.
  • Je do objektu zavedena pevná telefonní linka? Pevná telefonní linka je důležitá pro napojení objektu na PCO. V případě, že se daná linka v objektu nenachází, lze ji nahradit GSM modulem případně rádiovým komunikátorem

Nedílnou součástí EZS je také dálkový dohled tzv. PCO (pult centralizované ochrany), který zajišťuje dálkovou kontrolu systému i v době vaší nepřítomnosti prostřednictvím telefonní linky nebo GSM modulu. V některých případech se doporučují oba typy připojení současně.   

 

Jsme montážními partnery: