PCO - pult centrální ochrany

Vzhledem k výhodám, které CENTRALIZACE OSTRAHY přináší, nabízíme komplexní ostrahu objektů a služeb souvisejících s podporou DOZOROVÉHO CENTRA.V rámci centralizace ostrahy, za použití technických prostředků ke kontrole strážní služby, došlo k rapidnímu zvýšení kvality bezpečnostních služeb. Naše služby můžeme nabídnout i na Slovensku, kde již několik let mnoho objektů střežíme. V souvislosti s kladnými zkušenostmi s centralizací ostrahy můžeme uvést například ZBERNE SUROVÍN ŽILINA, a.s., Slovensko, kde byl tento projekt započat roku 2005.

Výhody centralizace ostrahy s podporou Dozorového centra:


• snížení cen poskytovaných služeb tam, kde nebude nutná fyzická ostraha
• účinnější ochranu majetku klienta vzdáleným dozorem nezávislé osoby – další stupeň ostrahy
• zjednodušení komunikace vedení střežených objektů s SBS,
• minimalizace počtu strážných – u velkých objektů s větším počtem strážných a objektů, kde není nutná fyzická přítomnost strážného, v odpoledních nebo nočních hodinách nahrazení strážného kontrolou dozorovým centrem,
• okamžitá detekce narušení objektu, vznikajícího požáru, porušování předpisů bezpečnosti práce,
• výrazné zkvalitnění ostrahy - technická podpora, záznamy kamerových systémů, několikastupňová kontrola výkonu strážní služby – nezávislá osoba kontroluje objekt i výkon strážní služby jak na strážnicích, tak při pochůzkové činnosti,
• vzdálená kontrola zakódování objektu EZS při odchodu pracovníků klienta,
• vzdálený přístup pověřených osob a vedení střežených objektů ke kamerovým systémům - možnost kdykoliv po Internetu nahlédnout do objektů,
• efektivní vzdálená kontrola více objektů jedním pracovníkem, zefektivnění činnosti inspektora – účinnější kontrola výkonu služby strážných a velitelů ostrahy objektů,
• možnost kontroly dodržování bezpečnosti práce,
• v případě podezření na opakovanou nekalou činnost snazší monitoring zájmového místa nebo podezřelé osoby s možností on-line sledování a okamžité reakce,
• psychologicko-preventivní efekt aktivní činnosti kamerového systému a dozorového centra, seznámení pracovníků klienta například při poradě s ukázkou obrazu z kamerového systému.