Bezpečnostní audity

Nabízíme provedení bezpečnostního auditu, který bude nezávislým a objektivním zhodnocením systémů fyzické ochrany i aktuálního stavu všech jejich subsystémů a základním prostředkem pro objektivní a funkční nastavení optimálního bezpečnostního řešení.

Obsah:
Popis všech relevantních objektů, chráněných aktiv a procesů
Popis a posouzení stávajícího stavu ochrany osob a majetku v rozsahu opatření fyzické ochrany
Fyzická ostraha (místní výkon, dálkový dohled aj.)
Režimová a organizační opatření (zejména režim vstupu osob, režim vjezdu vozidel, klíčový režim aj.)
Systémy technické ochrany (zejména mechanické zábranné prostředky, kamerový systém, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, systém kontroly vstupu aj.)
Ochrana osobních údajů v souvislosti se subsystémy fyzické ochrany
Identifikace možných hrozeb
Analýza hrozeb a rizik z pohledu ochrany osob a majetku (viz níže)
Doporučení pro optimalizaci ochrany osob a majetku v rozsahu opatření fyzické ochrany a instalace technických bezpečnostních systémů (s důrazem na efektivitu, včetně vyčíslení možných úspor)
Doporučený harmonogram implementace opatření
Střednědobý výhled další racionalizace ochrany osob a majetku
Rešerše použitých právních předpisů a technických norem