Vzdálený dohled vaší nemovitosti - PCO

Pult centralizované ochrany dále jen PCO je monitorovací pracoviště s nepřetržitým dohledem nad stavem jednotlivých EZS. Obsluha PCO vyhodnocuje jednotlivé zprávy systému a dále postupuje, dle předem dohodnutých podmínek. Může sledovat různé stavy EZS jako jsou poplachová hlášení případně poruchové stavy. V případě jakékoliv události reaguje takřka okamžitě, což by pro vás v době vaší nepřítomnosti nebylo možné. PCO je samozřejmě pouze technická část, která by neměla význam, bez výjezdové skupiny. Tato skupina v případě poplachové události a buďto po vaší telefonické dohodě nebo i bez ní (záleží na typu smlouvy) vyráží na fyzickou kontrolu do daného objektu. V případě zjištění narušení objektu sama, co nejdříve kontaktuje PČR. 

EZS a PCO mezi sebou mohou komunikovat hned několika způsoby a to dokonce současně z důvodu zálohování. Asi hlavním způsobem připojení je klasická "pevná" telefonní linka JTS. Dále můžete zasílat zprávy na PCO prostřednictvím GSM/GPRS nebo rádiovým modulem. V některých případech se používá jako hlavní pevná telefonní linka a k ní ještě jako záloha GSM modul. V současné době je také velmi populární monitorování  prostřednictvím internetu. Tato metoda je asi nejefektivnější, co se četnosti odeslaných zpráv týká, protože zde není pevně stanoven limit jak často bude například prováděn "pravidelný test spojení" nicméně, co do bezpečnosti a spolehlivosti je stále diskutabilní. 

Zvolený typ spojení a celkové konfigurace vám samozřejmě rádi poradíme a prodiskutujeme s vámi veškeré dostupné možnosti v závislosti na typu EZS a samotného připojení.