A+ R A-

Elektrická požární signalizace

Požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. U ústředny je zajištěna stálá obsluha, která v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany. Pokud není zajištěna stálá obsluha, je jednotka požární ochrany přivolána pomocí zařízení dálkového přenosu. EPS se zejména využívá v průmyslových objektech, hotelech a místech s velkou koncentrací lidí.

Hlavní části EPS:

- hlásič požáru

- ústředna EPS

- doplňující zařízení

Elektrická požární signalizace

Ostraha objektů

Elektronická zabezpečovací signalizace

Elektrická požární signalizace

Cloced-Circuit Television (CCTV)