A+ R A-

Technická služba

AKČNÍ nabídka zabezpečovacích setů

 

TOP SET 24.999Kč vč. DPH

Obsahuje:

-    Ústřednu
-    Klávesnici
-    Dvě prostorová čidla s detektorem tříštění skla
-    Tři detektory otevření dveří a oken
-    Sirénu
-    Dva dálkové ovladače
-    Montáž a programování ZDARMA
-    Plnohodnotné připojení na PCO (Pult Centrální Ochrany) – CID, ID kontakt, GPRS, LAN
-    Set je plně bezdrátový
-    Splňuje bezpečnostní třídu č. II.
-    Možnost připojení až na 10 telefonních čísel
-    Možnost kódování podsystémů
-    Ovládání mobilním telefonem

 

 

PROFI SET 15.999Kč vč. DPH

Obsahuje:

-    Ústředna – komplet, který obsahuje GSM a rádiový komunikátor, akumulátor)
-    Klávesnici – drátová
-    Dvě prostorová čidla – bezdrátová
-    Sirénu
-    Montáž a programování ZDARMA
-    Plnohodnotné připojení na PCO (Pult Centrální Ochrany) – CID, ID kontakt, GPRS, LAN
-    Splňuje bezpečnostní třídu č. II.
-    Možnost připojení až na 10 telefonních čísel
-    Ovládání mobilním telefonemZÁKLADNÍ SET 8.999Kč vč. DPH


Obsahuje:

-    Prostorová čidlo – GSM a rádiový komunikátor
-    Klávesnici – drátová
-    Prostorová čidlo – bezdrátové
-    Sirénu
-    Montáž a programování ZDARMA
-    Připojení na PCO (Pult Centrální Ochrany) – CID a GPRS
-    Splňuje bezpečnostní třídu č. I.
-    Možnost připojení až na 10 telefonních čísel
-    Ovládání mobilním telefonem

 

MINI SET S KAMEROU 8.599Kč vč. DPH

Obsahuje:

-    kameru s integrovaným detektorem pohybu, rozbití skla, náklonu, pohybu v obraze, hluku
-    noční vidění
-    komunikuje na mobil pomocí MMS, SMS, hlasové odposlechy – na email
-    Montáž a programování ZDARMA
-    Datové spojení na PCO (Pult Centrální Ochrany)
-    Doporučujeme pro chaty, chalupy, garáže apod.
-    Ovládání mobilním telefonem

Dále pro všechny sety doporučujeme PRAVIDELNÝ SERVIS pro správnou funkčnost systému a záruční podmínky.
Díky splnění bezpečnostních tříd – snížení pojistného na pojištění majetku.

FOX I. Multifunkční CCTV a EZS sloup

Systém FOX I. má široké využití v oblasti zajištění bezpečnosti objektů, dokáže plně nahradit fyzickou ostrahu a tím výrazně snížit náklady na zabezpečení.

Využití nalezne zejména v objektech, které mají rozsáhlou plochu např. ve fotovoltaických elektrárnách, továrnách, kovošrotech apod.

Popis systému:
Statický pozinkovaný sloup osazený IP kamerami, statickými a otočnými, rozvaděčem a LED osvětlením.

Princip činnosti:
Statické kamery nahrávají pouze pohyb. Při pohybu v obraze nebo je lze nastavit na stálé nahrávání. Otočná kamera plní funkci obchůzkového systému, dokáže snímat celý prostor k tomu určený. Tato obchůzka je kompletně volitelná tzn. rychlost otáčení, přibližování, zastavení atd.

Výhody systému:

  • Online přístup k záběrům a záznamům, spravování a nastavení odkudkoliv ze sítě Internet. Snadné ovládání otočné kamery, na dálku rozsvěcení halogenových reflektorů.
  • Tento systém plně nahrazuje fyzickou ostrahu, je plně funkční nonstop. Záběry z kamer jsou ukládány v síťovém rekordéru.
  • Systém umožňuje kontrolu RZ aut a jejich nákladu – vhodné pro spárování s prodejem materiálu (podpora vnitropodnikové kontroly).

 

PCO a dozorové centrum

CENTRALIZACE OSTRAHY - DOZOROVÉ CENTRUM

Vzhledem k výhodám, které CENTRALIZACE OSTRAHY přináší, nabízíme komplexní ostrahu objektů a služeb souvisejících s podporou DOZOROVÉHO CENTRA.V rámci centralizace ostrahy, za použití technických prostředků ke kontrole strážní služby, došlo k rapidnímu zvýšení kvality bezpečnostních služeb.  Naše služby můžeme nabídnout i na Slovensku, kde již několik let mnoho objektů střežíme. V souvislosti s kladnými zkušenostmi s centralizací ostrahy můžeme uvést například ZBERNE SUROVÍN ŽILINA, a.s., Slovensko, kde byl tento projekt započat roku 2005.

Výhody centralizace ostrahy s podporou Dozorového centra:

• snížení cen poskytovaných služeb tam, kde nebude nutná fyzická ostraha
• účinnější ochranu majetku klienta vzdáleným dozorem nezávislé osoby – další stupeň
ostrahy
• zjednodušení komunikace vedení střežených objektů s SBS,
• minimalizace počtu strážných – u velkých objektů s větším počtem strážných a objektů,
kde není nutná fyzická přítomnost strážného, v odpoledních nebo nočních hodinách
nahrazení strážného kontrolou dozorovým centrem,
• okamžitá detekce narušení objektu, vznikajícího požáru, porušování předpisů
bezpečnosti práce,
• výrazné zkvalitnění ostrahy - technická podpora, záznamy kamerových systémů,
několikastupňová kontrola výkonu strážní služby – nezávislá osoba kontroluje objekt i
výkon strážní služby jak na strážnicích, tak při pochůzkové činnosti,
• vzdálená kontrola zakódování objektu EZS při odchodu pracovníků klienta,
• vzdálený přístup pověřených osob a vedení střežených objektů ke kamerovým
systémům - možnost kdykoliv po Internetu nahlédnout do objektů,
• efektivní vzdálená kontrola více objektů jedním pracovníkem, zefektivnění činnosti
inspektora – účinnější kontrola výkonu služby strážných a velitelů ostrahy objektů,
• možnost kontroly dodržování bezpečnosti práce,
• v případě podezření na opakovanou nekalou činnost snazší monitoring zájmového
místa nebo podezřelé osoby s možností on-line sledování a okamžité reakce,
• psychologicko-preventivní efekt aktivní činnosti kamerového systému a dozorového
centra, seznámení pracovníků klienta například při poradě s ukázkou obrazu z kamerového
systému.

Montážní práce

Nabízíme instalaci elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) do průmyslových objektů, rodinných domů, bytů, rekreačních objektů, garáží apod.
Dále provádíme opravy a servis EZS.

Všechny námi prováděné práce jsou fakturované na základě přesně vedeného montážního deníku, jehož
kopie je k fakturaci rovněž přiložena. Práce provádí zkušený tým techniků.

Montážní práce

Cena za práci technika je 250 - 350,- Kč bez DPH/hod.
Cena za ujetý kilometr je 10,- Kč bez DPH/km.
(dojezd do 10ti km zdarma)

Další informace na telefonním čísle:

+420 776 155 238

Strana 1 z 2

Ostraha objektů

Elektronická zabezpečovací signalizace

Elektrická požární signalizace

Cloced-Circuit Television (CCTV)