A+ R A-

Seznámení s produktem (stabilizátor)

Stabilizátor sítě s aktivní modulací průběhu sinusové křivky napětí pro výbojkové typy osvětlení. Mezi jejich předností se řadí především úspora elektrické energie a potlačení všech nežádoucích vlivů snižující životnost svítidel, kterou zákazník pocítí ve snížení přímých nákladů na elektrickou energii vynaloženou na osvětlení.
Při provozu zařízení, se udržují hodnoty spotřeby na spodní hranici tolerance výrobců svítidel 230+/- 10%, tudíž nepatrné snížení světelného toku, je na hranici vnímavosti oka a pohybuje se v toleranci výrobce svítidla. Výrobek má evropskou homologaci a jeho instalace je pro profesionála v elektrikářském řemesle velmi jednoduchá.
Zařízení dodáváme, jak v jednofázovém, tak v třífázovém provedení, kde (1-f  rozsah od 10A do 125A) (3-f od 3x32A do 3x125A). Naše zařízení je účinné i na úsporných světelných tělesech, u těch je však úspora velmi nízká (8-10%) a amortizace by tak vycházela, velmi neefektivně.  Na níže uvedených typech svítidel běžně dosahujeme úspory až 40% a životnosti cca 10ti let. Úsporu, kterou garantujeme a je na ni počítána i nejdelší doba amortizace, kterou by zákazník neměl nikdy překročit, pokud nesníží uvedenou průměrnou dobu provozu osvětlení, je 21%. Amortizace zařízení vychází, dle tarifů a doby svícení kolem 24 – 36 měsíců.

Výhody zařízení:
1)    Mikroprocesorem řízené stabilizované výstupní napětí
2)    Zlepšení výkonnostního faktoru cosφ
3)    Minimální vlastní spotřeba (u největšího zařízení 3x125A  je to pouze 500W ventilátor, tzn. pod 1%  poměru ztrátového výkonu/ a měřené vlastní spotřeby)
4)    Zařízení jsou dodávána přímo připravená k zapojení
5)    Stávající sítě, nebo již nově nainstalované sítě se nemusí vůbec měnit zůstávají tak jak jsou!!!! (pouze připojení do el. okruhu v rozvaděči)
6)    Nemá žádné rušivé účinky na okolní elektronická i elektrická zařízení. (Evropská homologace)
7)    Proudové zatížení sítě se sníží.
8)    Relativně velmi krátká amortizace !!!! (závisí na ceně energie a době svícení)
9)    Rovnoměrné osvětlení s běžnou úsporou od 20% do 30% (dle zařízení, nebo nastavení). Na nově koncipovaných světelných rozvodech s NA(SON) svítidly až 40%.
10)    Je možné užití i smíšených světelných zdrojů (HQL,HPL,NA SON, zářivky.)
11)    Společnost UniTechnik poskytuje garanci 48 měsíců na všechny dodávané typy zařízení.

Nevýhody zařízení:
1)    Zařízení je citlivé na silné vibrace a nesmí dojít k prudkému nárazu!