A+ R A-

Řešení úspor

(Projekty úspor)

1) Řešení prostřednictvím stabilizátorů

(Projekt č. 1)

Prvním projektem a zároveň nejjednodušším co se týče montáže, je úspora pomocí stabilizátorů. Průměrná úspora el. Energie pomocí stabilizátoru činí okolo 20-30% el. Energie. Toto řešení je finančně nejméně náročné a průměrná doba návratnosti investice je okolo 3-4let.

2) Řešení kombinací spořičů a úsporných žárovek

(Projekt č. 2)

Druhý projekt úzce spolupracuje s prvním projektovým řešením úspor, jelikož zde dochází ke kombinaci stabilizátorů a úsporných žárovek, tak průměrná úspora el. Energie se pohybuje okolo 40-60%. Tento projekt je více náročný jak z hlediska montáže, tak z hlediska financí. Průměrná doba návratnosti investice se pohybuje okolo 4-5 let.

3) Řešení – výměna světelných zdrojů za modernější technologii led

(Projekt č. 3)

Třetí projekt se vyznačuje výměnou světelných zdrojů za modernější technologii led. Tento projekt je z hlediska úspor nejefektivnější ale také finančně nejnáročnější, zde se úspora el. Energie pohybuje od 60 do 80%. Výhody projektu spočívají v tom, že zákazník získá především úsporu el. Energie, jednu z nejmodernějších a bezúdržbových technologií pro osvětlení. Průměrná doba návratnosti investice se pohybuje okolo 6-8 let.